ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 41 ครั้ง ]


โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

โดย : วัดท่าชัย/


          วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชัย คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดท่าชัย ได้แต่งกายไว้ทุกข์ และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย แด่ผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการที่เสียชีวิต บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนวัดท่าชัย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก                                                                             

    โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา