ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 19 ครั้ง ]


กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด

โดย : วัดวังปลาจีด/


           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นา่งสาวนจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังปลาจีดพร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดวังปลาจีด ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ วัดวังปลาจีด โดยนักเรียนได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาเวียนเทียน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญวันมาฆบูชาและในวันนี้นักเรียนได้ฟังเทศ ฟังธรรมเสริมสร้างจิตใจให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนและสร้างความสุขให้กับนักเรียนอีกด้วย                                                                             

  กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด