ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 19 ครั้ง ]


โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

โดย : บ้านดงแขวน/


          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวนพร้อมด้วย คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆะบูชา ณ วัดดงแขวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก                                                                             

    โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา