ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

"ปลูกต้นไม้แห่งความรัก"

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 14 ครั้ง ]โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายรัตนชัย วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเป็นการเริ่มต้นของเดือนแห่งความรักโดยมีการจัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้แห่งความรัก" ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการรักที่จะดูแล รักที่จะรักษาและรักที่จะปกป้องต้นไม้ของตนเองให้ออกดอกเจริญงอกงาม คณะครูและนักเรียนจึงได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองคนล่ะ 1 ต้น ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน