ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 25 ครั้ง ]


โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 31 มกราคม 2563 นายอาณัติ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางคลอง 30พร้อมคณะครู นักเรียน ขอขอบคุณบริษัทเซอโวไลน์ จำกัดและคณะ ที่มามอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น สำหรับนักเรียนทุกคน มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน และเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมขนม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางคลอง 30                                                                             

    โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์ โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์