ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

เปิดเทอมใหม่

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 27 ครั้ง ]


เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวรักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนสร้างความอบอุ่นให้กับลูก ๆ นักเรียนทุกคนต่าง ๆมีความสุขเมือได้มาพบเพื่อนๆ เด็กดีใจหลังจากได้หยุดภาคเรียนไปหลายวัน                                                                             

    เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่ เปิดเทอมใหม่