ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 56 ครั้ง ]


อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ส่งเสริมนโยบายรัฐบาลเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยมอบผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ คงไม่ไกลเกินฝันความสามารถของท่านผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดต่าง ๆ ทุกโรงเรียนเร่งรัด สนองนโยบายกันทุกโรงเรียนนายอัครเดช จันลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่าง พร้อมคณะครูต่างเร่งรัดเพื่อ แก้ปัญหานักเรียนบางส่วนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง                                                                             

    อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง