ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 64 ครั้ง ]


พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 นายละออง เหนือเกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ นำคณะลูกเสือ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย                                                                             

    พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561