ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 101 ครั้ง ]


กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลปากพลี นางประภร พูลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารคณะครูกลุ่มบ้านนา 1 ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา ชั้น ป.2 -4 ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร เพื่อให้คณะครู และเด็ก ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสร้างประสบการณ์                                                                             

    กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา