ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 82 ครั้ง ]


กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 11สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทางกระบือ นายสมชาย นาคนัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกระบือพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีเวทีในการแสดงออกถึถงความรักที่เด็ก ๆ มีต่อพ่อแม่ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี สร้างจิตสำนึกให้เด็กทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ เสริมสร้างจิตใจที่อ่อนโยนและมีความสุขที่ได้แสดงออกถึงความรักที่เด็ก ๆได้บอกพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านสื่อ(บัตรที่แสดงถึงความรักที่เขามีต่อพ่อแม่)                                                                             

    กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ