ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 88 ครั้ง ]


ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พร้อมด้วยนางสาวกุลณัฐ เหมราช รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตารามและคณะครูตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณย่า นางมีนา หอมสุคนธ์ อาชีพ รับจ้าง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ 13 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก                                                                             

    ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์