ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 96 ครั้ง ]


ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พร้อมด้วยนายธาตรี อินยะฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561โดยประธาน CONNEXED คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริหาร CP กล่าวรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรี ความตอนว่าสานพลังประชารัฐ เดิมมี 12 องค์กร ปัจจุบัน เพิ่มใหม่อีก 21 องค์กร รวมทั้งสิ้น 33 องค์กร เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา “สานพลังประชารัฐ.จากศรัทธาสู่หัวใจดวงเดียวกัน” ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ เพลนารีฮอลล์ 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร                                                                             

    ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop