ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 52 ครั้ง ]


ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครนายก พร้อมด้วยนางสุภาวดี สายรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ร่วมประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบเข้มข้นและจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 15 ศูนย์                                                                             

    ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)