ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

สรุปการศึกษาดูงาน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 83 ครั้ง ]


สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 11 มีนาคม 2560 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก มอบนายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ รองผอ.สพป.นครนายก เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปการไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมของ สพป.ลำปาง เขต 1 และการดำเนินงาน กศจ.และนางสุภาวดี สายรัตน์ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ประชุมวางแผนการดำเนินงานในโครงการค่ายสร้างเสริมปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องและการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ professional learning Community(PlC) ณ โรงแรมเชียงใหม่วิลเพลส                                                                             

    สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน