ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 164 ครั้ง ]


ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานและให้คำปรึกษาหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก                                                                             

    ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก