ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 81 ครั้ง ]


 ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก มอบนายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ นายนิรันดร์ ช่วยเจริญ รองผอ.สพป.นครนายก และคณะรอง ผอ.สพป.นครนายก พร้อมนางสุภาวดี สายรัตน์ ผอ.ศึกษานิเทศก์และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งมีการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครนายก ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ให้การต้อนรับและขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ได้ดำเนินการสอบด้วยความเรียบร้อย                                                                             

   ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน