ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ.

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 63 ครั้ง ]


รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ.

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ณ ห้องประชุมท่าช้าง อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก                                                                             

    รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ.