ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 11 ครั้ง ]


การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


           วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 : นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและการเตรียมการต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดร.สมเพชร มัชปะโม ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก                                                                             

    การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก