ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 10 ครั้ง ]


ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า เพื่อให้ขวัญกำลังใจ แก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูตลอดจนลูกๆนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก                                                                             

  ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า