ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 23 ครั้ง ]


งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน” งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน” งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน” งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ร่วมงาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก                                                                             

    งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน” งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน” งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน” งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน”