ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ร่วม พิธีเปิด "มิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี" ตามโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สู่ภูมิภาคเสริมสร้างการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 32 ครั้ง ]


ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นเกียรติร่วม พิธีเปิด "มิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี" ตามโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สู่ภูมิภาคเสริมสร้างการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง                                                                             

    ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด ร่วม พิธีเปิด