ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 7 ครั้ง ]


ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


           นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก เพื่อหารือข้อราชการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสุพรรริการ์ สำนักงาน สก.สค. จังหวัดนครนายก                                                                             

    ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก