ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 11 ครั้ง ]


ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ที่อยู่ระหว่างการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในรอบครึ่งปีแรก จำนวน 31 คน ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่มีผลการบริหารจัดการดี มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชุมชนและสังคมมีความพึงพอใจ จึงส่งผลให้โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนเพิ่มขึ้น จาก 39 คน เป็น 102 คน และปัจจุบัน 137 คน ขอขอบคุณท่าน ดร.บรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข และคณะครูตลอดจนลูกๆนักเรียนทุกคนที่ให้ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้                                                                             

    ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2