ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 413 ครั้ง ]


ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครนายก พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา, ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำอำเภอปากพลี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ นายสมชาย ธูปเงิน และเพื่อนๆ, คณะครูบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ โดยมี นางสาววิไลวรรณ บุตรศรี, นางพเยาว์ สุขพูล, นางพัดชา ไชยมณี, นางพิศมัย บ้านใหม่, นางประภาศรี พระสนชุ่ม, นางวิลาวรรณ ใจผ่อง, นางสาวนิภาภัทร วรรณาลัย, โรงเรียนบ้านดงแขวน,วัดนาหินลาด, นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) ขอมอบเงิน ข้าวสาร 50 กิโลกรัม ชุดกีฬา ของใช้จำเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน บ้านเลขที่ 69 หมู่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก บ้านของ เด็กชายธีรวิทย์ สุขหอม – เด็กชายธีรภัทร สุขหอม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,760 บาท                                                                             

    ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย