ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 123 ครั้ง ]


 ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ  ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ  ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ  ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          นายพิเชษฐ์ นนท์พละผอ.สพป.นครนายก พร้อมด้วยนายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางกลอยสุข เมืองคำ รองผอ.สพป.นครนายก นายนิรันดร์ ช่วยเจริญ รองผอ.สพป.นครนายก ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ ในการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

     ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ  ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ  ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ  ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ