ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครนายก

รองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์โรงเรียน [คลิกดูทั้งหมด]

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 32 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 376498
เริ่มนับวันที่ 22 ธ.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
0
Last Month
30
This Year
274
Last Year
371

กล่องความรู้

 

ข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

  สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำ สคบ.สาร ให้กับผู้สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ [คลิกอ่านต่อ..]



  สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ให้กับผู้สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ [คลิกอ่านต่อ..]



  สคบ.ให้ สพป.นย ประชาสัมพันธ์เรื่องดังนี้ 1.สคบ.เปิดตัวแอปพลิเคชั่น OCPB Connect 2.เช็คทัวร์ให้ดี...ก่อนตกเป็นเหยื่อ 3.ระวัง ! โดนหลอกร่วมลงทุน 4.รู้ทัน...คำโฆษณาเกินจริง!! ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ [คลิกอ่านต่อ..]



  การอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว21,23 ในปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 , 23 รอบปีการศึกษา 2563" ในวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (สถานที่อบรมผู้จัดจะแจ้งทางไลน์ผู้สมัคร) ผู้สนใจสมัครได้จากลิงค์ในเฟซบุกกลุ่ม "พาคิด พาทำ ตาม ว21" หรือ www.phuakru.com [คลิกอ่านต่อ..]



  ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 ด้วย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” และขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการฯ ดังกล่าวไปยังนักเรียนในสังกัด และเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จาก 2 หัวข้อ คือ “ฉันรักเมืองไทย” หรือ “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท สามารถศึกษารายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.intouchstation.com/ [คลิกอ่านต่อ..]



  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่น ด้วยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย กำหนัดจัดงานวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี 2563 และกำหนดแนวคิดในการจัดงานคือ “Adapting first aid practices to the pandemic” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่สถานศึกษา จึงได้ผลิตสื่อนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “ฮีโร่ของฉันคือเธอ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการป้องกันโควิด-19 ในการนี้ สพฐ.จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์อย่างน้อยโรงเรียนละ 10 คน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววิไลภรณ์ วงษ์กิติโสภณ เบอร์โทรศัพท์ 08 9444 3908 [คลิกอ่านต่อ..]



  การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน [คลิกอ่านต่อ..]



  วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน [คลิกอ่านต่อ..]



  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2563 [คลิกอ่านต่อ..]



เอกสาร/หลักฐานการประเมิน ITA Online 2562 [ส่งข้อมูล]


เอกสารการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก[ส่งข้อมูล]


  ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [เอกสารแนบ]


  แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ e-mail : chaman3012@obecmail.obec.go.th [เอกสารแนบ]


  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต [เอกสารแนบ]


  เครือข่ายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [เอกสารแนบ]


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร 1) [เอกสารแนบ]


  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  เค้าโครง) แผนปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 [เอกสารแนบ]


  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  one stop service การออกหนังสือรับรองสิทธิ(การกู้เงิน) การลงทะเบียนหนังสือราชการ [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดเกาะพิกุล [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดและอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน [เอกสารแนบ]


  รับสมัครขอรับทุนการศึกาาบุครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประจำปี 2562 [เอกสารแนบ]


  ประกาศรับสมัครลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ [เอกสารแนบ]


  แนวทางการรายงานการควบคุมภายในสพป.นครนายก [เอกสารแนบ]



ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา






Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [ดูทั้งหมด]


กระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด]


ข่าวสาร สพป.นครนายก เด่นประจำสัปดาห์

ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวโรงเรียน E-network สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพป.นครนายก [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]



หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.นครนายก [ส่งไฟล์]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]