ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครนายก

รองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 12 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 316590
เริ่มนับวันที่ 22 ธ.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
18
Last Month
29
This Year
245
Last Year
352

กล่องความรู้

 

ข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งว่าได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่่อนําไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ของกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย WWW.gad.moi.go.th เมนูหลัก “งานประจํา หัวข้อย่อย “หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” [คลิกอ่านต่อ..]  โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6 [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ หรือ "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" ประจำปี 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2562 สามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com/new/csa/project/10 [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ออกแบบระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรียนเพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี โดยกำหนดให้มีการดำเนินการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2562 สมัครขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทาง QR Code หรือ http://gg.gg/BPChOPAChiPA [คลิกอ่านต่อ..]  ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ด้วยจังหวัดนครนายกำหนดจัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกำหนดจัดตลาดในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกจำนวน 2 แห่ง โดยสินค้านำมาจำหน่ายได้แก่ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ และสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดนครนายกทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเปิดตลาด ณ ตลาดเกษตรบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนาย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 และจะดำเนินการจัดตลาดทั้งสองแห่งในทุกสัปดาห์ ดังนี้ 1. ทุกวันอังคาร ณ ตลาดเกษตรบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก (ตั้งแต่เวลา 07.30 น.) 2.ทุกวันศุกร์ ณ ตลาดเกษตรบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก (ตั้งแต่เวลา 07.30 น.) [คลิกอ่านต่อ..]  การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 16 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร โดยพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย [คลิกอ่านต่อ..]  ศูนย์บริหารข้อมูลตามแรงงานภาคตะวันออก ขอส่งวารสารข่าวสารตรลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และวรสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปรากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผุ้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกันทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารตลาดแรงงานทุกฉบับได้ทางเว็บไซต์ http://doe.go.th/lmi-east [คลิกอ่านต่อ..]  ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย [คลิกอ่านต่อ..]  โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนครูปฏิบัติงานสอนระหว่างกัน โดยครูไทยที่จะไปเข้าร่วมโครงการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย [คลิกอ่านต่อ..]
เอกสาร/หลักฐานการประเมิน ITA Online 2562 [ส่งข้อมูล]


เอกสารการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก[ส่งข้อมูล]


  ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [เอกสารแนบ]


  แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ e-mail : chaman3012@obecmail.obec.go.th [เอกสารแนบ]


  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต [เอกสารแนบ]


  เครือข่ายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [เอกสารแนบ]


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร 1) [เอกสารแนบ]


  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  เค้าโครง) แผนปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 [เอกสารแนบ]


  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  one stop service การออกหนังสือรับรองสิทธิ(การกู้เงิน) การลงทะเบียนหนังสือราชการ [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดเกาะพิกุล [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดและอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน [เอกสารแนบ]


  รับสมัครขอรับทุนการศึกาาบุครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประจำปี 2562 [เอกสารแนบ]ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา

Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [ดูทั้งหมด]


กระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด]


ข่าวสาร สพป.นครนายก เด่นประจำสัปดาห์

ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวโรงเรียน E-network สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพป.นครนายก [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.นครนายก [ส่งไฟล์]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]