ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครนายก

รองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 5 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 340522
เริ่มนับวันที่ 22 ธ.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
26
Last Month
31
This Year
57
Last Year
371

กล่องความรู้

 

ข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งผลงานวิจัยของคุรุสภา และหนึี่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th [คลิกอ่านต่อ..]  ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 จำนวน 18 สาขา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานไปที่ โทรสารหมายเลข 0 2643 4988 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wscthai@gmail.com รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [คลิกอ่านต่อ..]  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 พฤษภาคม 2563เชิญผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.rcim.in.th/ [คลิกอ่านต่อ..]  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ "สพม.7 เดินวิ่งเพื่อการศึกษา" ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ป่าในเมืองเข้าอีโต้ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพแก่นักเรียน ครู ผู้บริหารและประชาชนทั่วไปให้ความตระหนักและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพให้อยู่ในชีวิตประจำวัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563-25 กุมภาพันธ์ 2563 [คลิกอ่านต่อ..]  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020 เพื่อส่งเสริมความรู้ความสนใจของเยาวชนในสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ผู้สนใจดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asti.org.my/ [คลิกอ่านต่อ..]  สพป.ลพบุรีเขต1 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลท์ประจำเดือน มกราคม 2563 ผ่าน QRCODE [คลิกอ่านต่อ..]  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ในสถานประกอบการ [คลิกอ่านต่อ..]  สพฐ.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร เรื่องสมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด เพื่อเป็นการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานในสังกัดเชิญผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามเอกสารแนบ [คลิกอ่านต่อ..]  สพฐ.ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น 2563 "พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย ณห้องรอยัล จูลบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานีขอเชิญผู้ที่สนใจส่งเอกสารไปยังสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 [คลิกอ่านต่อ..]เอกสาร/หลักฐานการประเมิน ITA Online 2562 [ส่งข้อมูล]


เอกสารการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก[ส่งข้อมูล]


  ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [เอกสารแนบ]


  แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ e-mail : chaman3012@obecmail.obec.go.th [เอกสารแนบ]


  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต [เอกสารแนบ]


  เครือข่ายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [เอกสารแนบ]


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร 1) [เอกสารแนบ]


  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  เค้าโครง) แผนปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 [เอกสารแนบ]


  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  one stop service การออกหนังสือรับรองสิทธิ(การกู้เงิน) การลงทะเบียนหนังสือราชการ [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดเกาะพิกุล [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดและอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน [เอกสารแนบ]


  รับสมัครขอรับทุนการศึกาาบุครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประจำปี 2562 [เอกสารแนบ]


  ประกาศรับสมัครลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ [เอกสารแนบ]


  แนวทางการรายงานการควบคุมภายในสพป.นครนายก [เอกสารแนบ]ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา


Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [ดูทั้งหมด]


กระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด]


ข่าวสาร สพป.นครนายก เด่นประจำสัปดาห์

ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวโรงเรียน E-network สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพป.นครนายก [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.นครนายก [ส่งไฟล์]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]