ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครนายก

รองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 13 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 324341
เริ่มนับวันที่ 22 ธ.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
17
Last Month
30
This Year
305
Last Year
352

กล่องความรู้

 

ข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2020" ปีที่ 16 เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการนักเรียนการสอน สพป.นครนายก ขอประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [คลิกอ่านต่อ..]  สิทธิพิเศาสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัด เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ [คลิกอ่านต่อ..]  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2019" สามารถประสานงานได้ที่ คุณสักยะ ช่วยเมืองปักษ์ 09 7130 5625 และคุณฎนุพล อ่วมพิทยา 09 0994 6449 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmd@depa.or.th [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์วารสารออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่าน QR CODE มาเพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กและการจัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก [คลิกอ่านต่อ..]  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี่้เป็นต้นไปจนถึง วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 คุณสมบัติของหนังสือที่ส่งเข้าประกวด รายละเอียดและใบสมัครประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th [คลิกอ่านต่อ..]  ขอเชิญรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่า ได้จัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุด "พลังราชภัฏ สู่การพัฒนาท้องถิ่งอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 มีกำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 2 HD จำนวน 38 ตอน เริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 20.20น. หลังข่าวในพระราชสำนัก [คลิกอ่านต่อ..]  ขอเชิญร่วมเปิดงานไทยเที่ยวไทย "ไปเที่ยวสวนสงนุชฟรี 1 เดือน" โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย [คลิกอ่านต่อ..]  กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรสังคมสงเคราะห์โป เหลื่อง กั๊ก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง มหาวิทยาลัยการศึกษาฮ่องกง และสมาคมการศึกษาด้านศิลปะฮ่องกง จัดการประกวดผลงานศิลปะรายการ "2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition" สามารถยื่นใบสมัครและส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 [คลิกอ่านต่อ..]
เอกสาร/หลักฐานการประเมิน ITA Online 2562 [ส่งข้อมูล]


เอกสารการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก[ส่งข้อมูล]


  ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [เอกสารแนบ]


  แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ e-mail : chaman3012@obecmail.obec.go.th [เอกสารแนบ]


  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต [เอกสารแนบ]


  เครือข่ายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [เอกสารแนบ]


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร 1) [เอกสารแนบ]


  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  เค้าโครง) แผนปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 [เอกสารแนบ]


  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  one stop service การออกหนังสือรับรองสิทธิ(การกู้เงิน) การลงทะเบียนหนังสือราชการ [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดเกาะพิกุล [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดและอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน [เอกสารแนบ]


  รับสมัครขอรับทุนการศึกาาบุครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประจำปี 2562 [เอกสารแนบ]


  ประกาศรับสมัครลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ [เอกสารแนบ]


  แนวทางการรายงานการควบคุมภายในสพป.นครนายก [เอกสารแนบ]ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา


Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [ดูทั้งหมด]


กระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด]


ข่าวสาร สพป.นครนายก เด่นประจำสัปดาห์

ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวโรงเรียน E-network สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพป.นครนายก [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.นครนายก [ส่งไฟล์]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]