ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครนายก

รองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์โรงเรียน [คลิกดูทั้งหมด]

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 14 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 355682
เริ่มนับวันที่ 22 ธ.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
26
Last Month
30
This Year
147
Last Year
371

กล่องความรู้

 

ข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

  กรมพลศึกษา ประชาสัมพันธืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) เรื่องทักษะกลไกลการเคลื่อนไหวทางการกีฬา เพื่อให้บุคคลากรในสังกัดตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วกันรับชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.dpe.go.th [คลิกอ่านต่อ..]  มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564-2565) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รายเอียดตาม www.afsthailand.org [คลิกอ่านต่อ..]  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำข่าว สดบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปประกันภัยโควิด-19รายละเอียด ตาม https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1i_RpSu6yj03Rd5gJm5xbauFkFOKehcV8?usp=sharing [คลิกอ่านต่อ..]  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอประชาสัมพันธ์ครูที่ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และโรงเรียนในสังกัดสำรวจและเสนอรายชื่อบุคลากรทางการศึกษา(ข้าราชกรบำนาญ)ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือและส่งแบบเสนอรายชื่อได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [คลิกอ่านต่อ..]  สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชาสัมพันธืภาพข่าวเล่าเรื่องนราธิวาส เขต 2 ประจำเดือน เมษายน 2563 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 [คลิกอ่านต่อ..]  สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประชาสัมพันธืภาพข่าวเล่าเรื่อง สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 [คลิกอ่านต่อ..]  สพม เขต11 ประชาสัมพันธืภาพข่าวเล่าเรื่อง สพม เขต11 ประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา [คลิกอ่านต่อ..]  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประชาสัมพันธืภาพข่าวเล่าเรื่อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 ประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ที่ผ่านมา [คลิกอ่านต่อ..]  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก ส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปี 2562 (มกราคา - ธันวาคม) เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน [คลิกอ่านต่อ..]เอกสาร/หลักฐานการประเมิน ITA Online 2562 [ส่งข้อมูล]


เอกสารการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก[ส่งข้อมูล]


  ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [เอกสารแนบ]


  แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ e-mail : chaman3012@obecmail.obec.go.th [เอกสารแนบ]


  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต [เอกสารแนบ]


  เครือข่ายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [เอกสารแนบ]


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร 1) [เอกสารแนบ]


  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  เค้าโครง) แผนปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 [เอกสารแนบ]


  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  one stop service การออกหนังสือรับรองสิทธิ(การกู้เงิน) การลงทะเบียนหนังสือราชการ [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดเกาะพิกุล [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดและอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน [เอกสารแนบ]


  รับสมัครขอรับทุนการศึกาาบุครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประจำปี 2562 [เอกสารแนบ]


  ประกาศรับสมัครลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ [เอกสารแนบ]


  แนวทางการรายงานการควบคุมภายในสพป.นครนายก [เอกสารแนบ]ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา


Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [ดูทั้งหมด]


กระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด]


ข่าวสาร สพป.นครนายก เด่นประจำสัปดาห์

ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวโรงเรียน E-network สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพป.นครนายก [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.นครนายก [ส่งไฟล์]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]