ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครนายก

รองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 10 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 319902
เริ่มนับวันที่ 22 ธ.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
15
Last Month
31
This Year
273
Last Year
352

กล่องความรู้

 

ข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

  ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขับเคลื่อนการสร้างค่านิยมปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุขแก่สังคม โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยที่ผ่านมาได้ยกย่องครูดีไม่มีอบายมุขอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 9 และขับเคลื่อนให้งานเลี้ยงวันครูปลดเหล้า บุหรี่ เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งสังคมให้การตอบรับและชื่นชมในการขับเคลื่อนกิจกรรมข้างต้น [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน [คลิกอ่านต่อ..]  โครงการกู้สามัญรวมหนี้ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก [คลิกอ่านต่อ..]  ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายคำคม (การต่อคำศัพท์ภาษาไทย) สำหรับครูอาจารย์ และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ [คลิกอ่านต่อ..]  รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์ "งานตุ้มโฮมน้องพี่ ED KKU ประจำปี 2562" [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนประจำพุทธศักราช 2562 โดยรับสมัครนักเรียนระดับปรถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย ผู้ชนะจะได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญพร้อมทุนการศึกษา โดยมีระเบียบการสำคัญดังนี้ 1. การแข่งขันกำหนดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 3. รับสมัครจำนวนจำกัด 400 คน เมื่อครบจำนวนแล้วจะปิดการรับสมัครทันที 4. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไม่สามารถจัดสรรต่าเดินทางและค่าที่พักได้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ www.royin.go.th หรือเพจ ราชบัณฑิตยสภา ในเฟซบุ๊ก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดนครนายก [คลิกอ่านต่อ..]
เอกสาร/หลักฐานการประเมิน ITA Online 2562 [ส่งข้อมูล]


เอกสารการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก[ส่งข้อมูล]


  ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [เอกสารแนบ]


  แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ e-mail : chaman3012@obecmail.obec.go.th [เอกสารแนบ]


  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต [เอกสารแนบ]


  เครือข่ายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [เอกสารแนบ]


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร 1) [เอกสารแนบ]


  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  เค้าโครง) แผนปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 [เอกสารแนบ]


  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  one stop service การออกหนังสือรับรองสิทธิ(การกู้เงิน) การลงทะเบียนหนังสือราชการ [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดเกาะพิกุล [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดและอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน [เอกสารแนบ]


  รับสมัครขอรับทุนการศึกาาบุครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประจำปี 2562 [เอกสารแนบ]ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา

Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [ดูทั้งหมด]


กระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด]


ข่าวสาร สพป.นครนายก เด่นประจำสัปดาห์

ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวโรงเรียน E-network สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพป.นครนายก [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.นครนายก [ส่งไฟล์]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]