ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครนายก

รองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์โรงเรียน [คลิกดูทั้งหมด]

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 24 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 365833
เริ่มนับวันที่ 22 ธ.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
4
Last Month
31
This Year
217
Last Year
371

กล่องความรู้

 

ข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

  ด้วย บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน" โดยให้ผู้เข้าประกวดได้เลือกแสดงความรู้ความสามารถ ตามความสนใจและความถนัดของตนเองผ่านการเล่านิทาน การท่องกลอน และร้องเพลงจีน ในหัวข้อดังกล่าว ในการจึงขอให้สถานศึกษา แจ้งนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะด้านภาษาจีนสม้ครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่ บริษัท นานมี จำกัด จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [คลิกอ่านต่อ..]  กลุ่มบริษัทนานมี ได้จัดโครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmee.com [คลิกอ่านต่อ..]  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19 ด้วย กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการได้ดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาดเติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงจัดทำ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอความร่วมมือไปยังบุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19 [คลิกอ่านต่อ..]  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งคลิปวีดีโอ "รักแม่เพื่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุด" ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ในเจอเนอร์ชั่นอัลฟ่า ร่วมส่งคลิปวีดีโอ “รักแม่เพื่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุด” โดยเน้นเนื้อหาในเรื่องความกตัญญู จำนวน 88 คลิป รายละเอียดการร่วมส่งคลิปวีดีโอ ดังนี้ [คลิกอ่านต่อ..]  ขอเชิญชวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" โดยสมัครและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม หรือประสานกลุ่มนิสิตนักศึกษาสมาชิกค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ที่ E-mail : 108moral@gmail.com รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย [คลิกอ่านต่อ..]  โครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม ด้วย กรมการศาสนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) และศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 [คลิกอ่านต่อ..]  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรมมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone No New Face (YouthTubers) [คลิกอ่านต่อ..]  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 [คลิกอ่านต่อ..]  ขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [คลิกอ่านต่อ..]เอกสาร/หลักฐานการประเมิน ITA Online 2562 [ส่งข้อมูล]


เอกสารการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก[ส่งข้อมูล]


  ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [เอกสารแนบ]


  แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ e-mail : chaman3012@obecmail.obec.go.th [เอกสารแนบ]


  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต [เอกสารแนบ]


  เครือข่ายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [เอกสารแนบ]


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร 1) [เอกสารแนบ]


  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  เค้าโครง) แผนปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 [เอกสารแนบ]


  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  one stop service การออกหนังสือรับรองสิทธิ(การกู้เงิน) การลงทะเบียนหนังสือราชการ [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดเกาะพิกุล [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดและอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน [เอกสารแนบ]


  รับสมัครขอรับทุนการศึกาาบุครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประจำปี 2562 [เอกสารแนบ]


  ประกาศรับสมัครลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ [เอกสารแนบ]


  แนวทางการรายงานการควบคุมภายในสพป.นครนายก [เอกสารแนบ]ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา


Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [ดูทั้งหมด]


กระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด]


ข่าวสาร สพป.นครนายก เด่นประจำสัปดาห์

ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวโรงเรียน E-network สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพป.นครนายก [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.นครนายก [ส่งไฟล์]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]