นายอภิชัย ซาซุม
รอง ผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ : edunayok.plan@gmail.com
โทรศัพท์ : 037-311481-21