นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริก