นายกิติพงษ์ ศิลาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอารีราษฎร์