นางรสิตา กุดแถลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน