ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ทำเนียบลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวจงรัก วัลลา
แม่บ้านนายสุรัตน์ คงคา
ยามรักษาการณ์นายประชุม ศิริมหา
ลูกจ้างชั่วคราว