ข้อมูลรองผู้อำนวยการสพป.นครนายก
ทำเนียบรองผู้อำนวยการสพป.นครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายอภิชัย ซาซุม
รอง ผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ : edunayok.plan@gmail.com
โทรศัพท์ : 037-311481-21


นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
รอง ผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ : talyalak@gmail.com
โทรศัพท์ : 037-311481-15นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
รองผอ.สพป.นครนายก