ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ทำเนียบลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายสมมิตร คำเต็ม
พนักงานธุรการนายพนม ธูปาดิลก
พนักงานธุรการนายตุ้ม ผาพองยุน
พนักงานธุรการนายอโณทัย จากปล้อง
ช่างไม้นายพิชัย คำเต็ม
พนักงานขับรถ