ข้อมูลผู้อำนวยการ สพป.นครนายก
ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.นครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายเสรี ขามประไพ
ผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ : series.kkn@gmail.com
โทรศัพท์ : 037-311481-17
นายอภิชัย ซาซุม
รอง ผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ : edunayok.plan@gmail.com
โทรศัพท์ : 037-311481-21นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
รอง ผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ : talyalak@gmail.com
โทรศัพท์ : 037-311481-15นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
รอง ผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ : pongsak3146@gmail.com
โทรศัพท์ : 037-311481-12