อัลบั้มภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
กิจกรรมโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
กิจกรรมโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
โครงการอาหารกลางวัน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9
ประชุมคณะกรรมการเขตตรวจราชการที่ 9
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
เยาวชโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
การประเมินโครงงานคุณธรรม
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาตพัฒนาฯในพระราชูปถัมภ์
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชทาน"
กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชทาน"
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตรฯ
มอบเกียรติบัตรในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 3/2559
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรริมาลา
นิทรรศการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ