อัลบั้มภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
วันไหว้ครูที่ลูกๆนักเรียนบ้านเขาดินภาคภูมิใจ
วันไหว้ครูของลูกๆนักเรียนที่โรงเรียนสาริกา
กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนนาหินลาด
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยม
ขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด มหาชนบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
โรงเรียนบ้านคลอง14 ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กชายภานุวัฒน์ เจียมสง่า
สารสัมพันธ์อนุบาลองครักษ์
สารสัมพันธ์วัดแหลมไม้ยัอย
สารสัมพันธ์วัดศรีสุวรรณ
สารสัมพันธ์บ้านหนองกันเกรา
รักและห่วงใย
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
100คะแนน
กิจกรรมโรงเรียนบ้านเขาดิน
กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเขาดิน
ร่วมไว้อาลัยประชาชนที่เสียชีวิตจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมลูกเสือที่สบกเขียว
ปลูกต้นไม้แห่งความรัก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนายวรสิทธิ์ ญวนพลอย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
โรงเรียนวัดบ้านพริก
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) โรงเรียน้านบุ้งเข้ โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนวัดพราหมณี หมู่ที่ 9 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
;วิถีป้องกันไฟป่าโรงเรียนสาริกา
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
กิจกรรมโรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
กิจกรรมโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
กิจกรรมโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
โครงการอาหารกลางวัน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9
ประชุมคณะกรรมการเขตตรวจราชการที่ 9
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
เยาวชโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
การประเมินโครงงานคุณธรรม
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาตพัฒนาฯในพระราชูปถัมภ์
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชทาน"
กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชทาน"
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตรฯ
มอบเกียรติบัตรในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 3/2559
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรริมาลา
นิทรรศการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ