อัลบั้มภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมความก้าวหน้าการเรียนการสอนออนไลน์
ประเมินผลงานผู้บริหารโรงเรียนวัดสบกเขียว
ปรับภูมิทัศโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
การประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านบุ่งเข้
โรงเรียนวัดทองย้อยมอบรองเท้าให้นักเรียน
ประเมินการปฏิบัติงาน ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์แทน
ประเมินการปฏิบัติงาน ผอ.โรงเรียนวัดวังไทร
กิจกรรมการเรียนการสอน
นายเสรี ขามประไพ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)
โรงเรียนวัดสบกเขียวต้อนรับคณะกรรมการ กตปน. สพป.นครนายก
การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน On site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน On site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน On site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองรี
วันไหว้ครูที่ลูกๆนักเรียนบ้านเขาดินภาคภูมิใจ
วันไหว้ครูของลูกๆนักเรียนที่โรงเรียนสาริกา
กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนนาหินลาด
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยม
ขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด มหาชนบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
โรงเรียนบ้านคลอง14 ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กชายภานุวัฒน์ เจียมสง่า
สารสัมพันธ์อนุบาลองครักษ์
สารสัมพันธ์วัดแหลมไม้ยัอย
สารสัมพันธ์วัดศรีสุวรรณ
สารสัมพันธ์บ้านหนองกันเกรา
รักและห่วงใย
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
100คะแนน
กิจกรรมโรงเรียนบ้านเขาดิน
กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเขาดิน
ร่วมไว้อาลัยประชาชนที่เสียชีวิตจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมลูกเสือที่สบกเขียว
ปลูกต้นไม้แห่งความรัก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนายวรสิทธิ์ ญวนพลอย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
โรงเรียนวัดบ้านพริก
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) โรงเรียน้านบุ้งเข้ โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนวัดพราหมณี หมู่ที่ 9 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
;วิถีป้องกันไฟป่าโรงเรียนสาริกา
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
กิจกรรมโรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
กิจกรรมโรงเรียนวัดหนองกันเกรา
กิจกรรมโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
โครงการอาหารกลางวัน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9
ประชุมคณะกรรมการเขตตรวจราชการที่ 9
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
เยาวชโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
การประเมินโครงงานคุณธรรม
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาตพัฒนาฯในพระราชูปถัมภ์
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชทาน"
กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชทาน"
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตรฯ
มอบเกียรติบัตรในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 3/2559
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรริมาลา
นิทรรศการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ