ข้อมูลผู้อำนวยการ สพป.นครนายก
ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.นครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก



นายเสรี ขามประไพ
ผอ.สพป.นครนายก



นายอภิชัย ซาซุม
รองผอ.สพป.นครนายก



นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
รองผอ.สพป.นครนายก



นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
รองผอ.สพป.นครนายก