แสดงรายการ
ชื่อเอกสาร : การเลื่อนวิทยฐานะครูในสังกัด สพป.นครนายก
กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแจ้งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
เอกสารประกอบ 1
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
โทรศัพท์ 037-313628 โทรสาร 037-311141
อีเมล์ edunayokict@gmail.com
[X] ปิดหน้าจอนี้...