แสดงรายการ
ชื่อเอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานที่สำนักงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานที่สำนักงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
เอกสารประกอบ 1
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
โทรศัพท์ 037-313628 โทรสาร 037-311141
อีเมล์ edunayokict@gmail.com
[X] ปิดหน้าจอนี้...